Kunst

De rietsnijder Molendijk Goudswaard.

Bronzen beeld op sokkel van beton, bekleed met baksteen. Op de sokkel een bordje met een gedicht. Opschriften O! ’t ruischen van het ranke riet hoe dikwijls, dikwijls zat ik niet nabij den stillen waterboord, alleen en van geen mens gestoord, en lonkte ’t rimpelend water na, en sloeg uw zwakke stafjes ga, en luisterde op het lieve lied, dat gij mij zongt, o ruischend riet! Guido Gezelle 1857 Aangeboden door Comité Goudswaard (gemaakt door Eugenie N.M.B. Stinis-Degenaar (Rotterdam 1951)).

De Naald Naaldweg ‘s-Gravendeel.
Kunstwerk behorend bij de tunnelbouw. Ontwerp: lngrid Kruit (1977). Keramiek paal op een wit vlak van 8 bij 8 meter.

In de paal is een spleet aangebracht, die noord-zuid gericht is. Als de zon schijnt ontstaat er een slagschaduw van de paal op het witte vlak. De grootte hiervan is afhankelijk van de tijd van het jaar (stand van de zon). In het donkere schaduwvlak ontstaat een lichte streep, doordat het zonlicht door de spleet schijnt. Ook de lengte van de streep is afhankelijk van de stand van de zon. Aan de rand van het witte vlak zien we koperen stripjes met daarop de woorden: dag- en nacht evening (gelijke duur van dag en nacht) 21 maart en 21 september. Volgens het KNMI moet de lichtstreep op die dagen de punten raken.

Inmiddels (2013) is dit werk in verband met de slechte staat verwijderd.

Bibliotheekbezoekers Smidsweg 42-44 ‘s-Gravendeel.

Groep gestileerde personen (man, vrouw en kind) in een aluminium cirkel. In het gebouw is de Openbare Bibliotheek en de SISKW (Stichting Initiatief Sociaal Kultureel Werk ‘s-Gravendeel) gevestigd. Het gebouw is op 17 september 2005 geopend.

DanseresBronzen beeldje van een danseres op een betonnen paal Smidsweg 42-44.

Het beeld staat op de patio aan het water bij het gebouw van de Openbare Bibliotheek en de SISKW (Stichting Initiatief Sociaal Kultureel Werk ‘s-Gravendeel). Het gebouw is op 17 september 2005 geopend.

Vlasrepelaars Smidsweg/Weegje ‘s-Gravendeel.

Bronzen beeld op bakstenen sokkel, gemaakt door Hendrik (Henk) Kuizenga (Warffum 1933), keramist, beeldhouwer te Ooltgensplaat.

Het beeld herinnert aan de vlasindustrie, die meer dan 300 jaar een belangrijke rol heeft gespeeld in ‘s-Gravendeel. Repelen is het scheiden van vlas en haar zaadjes.

Het bronsplastiek is door machinefabriek D. Barth en Zn. B.V. aan de gemeente ‘s-Gravendeel geschonken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het bedrijf.

Het beeld stond voor het voormalige gemeentehuis van ‘s-Gravendeel aan de Smidsweg. De gemeente Binnenmaas besloot het beeld tijdelijk te laten verwijderen. Om minder gelegenheid te bieden aan lieden van lager allooi, die overal de prijs maar nergens de waarde van kennen, om het kunstwerk te stelen en voor de handelaar in oude metalen in stukken te slijpen, heeft de gemeente gevraagd het beeld deskundig te verwijderen en het tijdelijk op te slaan tot er een bestemming voor het beeld gevonden wordt op een locatie waar meer toezicht is.

Op 15 augustus 2012 werd het beeld opnieuw onthuld. Nu is het te vinden voor het zorgcentrum Immanuël aan het Weegje.

Watersnoodmonument Kerkstraat ‘s-Gravendeel (oude begraafplaats).

Stenen beeld van een liggende vrouw, op een sokkel van keien, gemaakt door Rudi Rooijackers (Batavia 1920), beeldhouwer. Voor het beeld zijn de ‘s-Gravendeelse slachtoffers van de watersnoodramp begraven

Emmastraat Heinenoord.

Geen informatie gevonden.

De Geliefden Reedijk Heinenoord.

Twee sculpturen van polyurethaan met glasvezelversterkte polyester coating, roestvrijstaal en beton. De beelden drijven in het water. ‘De geliefden’ is ode aan het moderne gezin: vrouw, man en kind. De vader heeft het kind aan de hand en moeder draagt een attachékoffertje. (gemaakt door Atelier Van Lieshout (AVL), een samenwerkingsverband van beeldend kunstenaars gevestigd in Rotterdam.)

20130708 Tuin Hof van Assendelft

Tuin Hof van Assendelft
Geen informatie.

Moeder Heinenoord N217 (Monument W.O. II)

Bronzen standbeeld van een staande mannenfiguur die zijn armen gekruist voor zijn borst houdt, op een vierkant voetstuk van zwarte natuursteen, gemaakt door Hubert C.M. van Lith (Amsterdam 1908-Amsterdam 1977), beeldhouwer, vader van Nel van Lith. Het beeld is onthuld op 20 mei 1950 en staat op de plaats waar op 18 februari 1945 tien mannen die hier zijn gefusilleerd. Aan de zijkanten zijn de namen van de oorlogsslachtoffers aangebracht.

Eiland/Dorp’  Wouter van de Waleplein Heinenoord.

Op woensdag 19 oktober werd om 15.30 uur op het Wouter van de Waleplein in Heinenoord, bij het WWZ-complex, het beeld ‘eiland/dorp’ van Kees Buckens onthuld door burgemeester Borgdorff en directeur Ben Pluimer van de woningcorporatie HW Wonen.

Het kunstwerk, gehouwen uit graniet in diverse kleuren, is een bestaand beeld, dat eerder te zien was in een beeldenpark in Gorinchem en ook op de Keukenhof is geëxposeerd.

In de huidige tijd, waarin wordt bezuinigd op kunst en cultuur, is het onthullen van een kunstwerk een bijzondere gebeurtenis. Bij het begin van de bouw van het complex is al besloten dat er een kunstwerk bij moest komen, naar nu blijkt precies op tijd. Het ziet er naar uit dat dit voorlopig het laatste project is in Binnenmaas waarbij kunst een wezenlijk onderdeel is

De kunstenaar is blij met de plek die zijn kunstwerk krijgt. Het is in Barendrecht gemaakt en komt nu in feite aan de overkant van de rivier te staan. De bewoners en gebruikers van het WWZ-complex, Zorgwaard en kinderdagverblijf Siemenotje, hebben het beeld al in hun hart gesloten en geadopteerd.

Foto nog niet beschikbaar

Magische muur Kerkstraat 5 (zwembad) Klaaswaal

Beschildering van de muren in het zwembad in Klaaswaal met tal van onbekende waterwezens, voertuigen en fantasievissen. Het is gemaakt door leerlingen van de basisscholen uit Klaaswaal en jongeren van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Cromstrijen onder leiding van Hanneke Piederiet.
Zij is de beeldend kunstenaar en verantwoordelijk voor het ontwerp dat onthuld werd in 2001.

Oorlogsmonument Oranjeplein Klaaswaal.

Het oorlogsmonument in Klaaswaal (gemeente Comstrijen) is een grijze gedenksteen, ingeklemd tussen twee driehoekige bakstenen voetstukken.De tekst op de twee voetstukken luidt:

‘1940 1945’.

De tekst op de gedenksteen luidt:

‘EEN VOLK DAT VOOR TIRANNEN ZWICHT
ZAL MEER DAN LIJF EN GOED VERLIEZEN.
DAN DOOFT HET LICHT
(H.M. VAN RANDWIJK)
TER NAGEDACHTENIS
AAN HEN DIE VOOR DE VRIJHEID VIELEN’.

Nadat het monument door vandalen was beklad, is het in 2006 opgeknapt.

Foto nog niet beschikbaar

Aula begraafplaats Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal

de aula
hier
wordt de tijd voor eeuwigheid geruild
hier
wordt gevloekt gebeden en gehuild
hier
word je stil en denk je vragend na
hier
wordt de hardste geest gekraakt
hier
wordt het diepste van je ziel geraakt
hier
dreunt de dood door merg en been
hij
heeft de tijd en hij treft iedereen
Willem Jacobs

Willem Jacobs las bovenstaand gedicht voor tijdens de opening van de aula in 2001 als herinnering aan vele dierbaren die in Klaaswaal zijn begraven en als gedachte voor al diegenen die deze aula nog zullen bezoeken. Mede dankzij de inzet van architectenbureau Barth en natuursteenbedrijf Timmerman kreeg het gedicht in 2003 een plaatsje in de aula op de begraafplaats in Klaaswaal.
Het werk is geschreven in een bijzondere kalksteensoort afkomstig uit Zuid-Duitsland. De schelpen die zich in de loop der eeuwen vastzetten in dit gesteente zijn hierin nog zichtbaar. Door intensief te polijsten ontstaat er een glimmend oppervlak waardoor het lijkt of er een laag lak of glazuur over de
steen ligt. De letters zijn er middels een zandstraalproces in geëtst. Er is sprake van een zogenaamde ‘blinde’ bevestiging aan de achterliggende wand, zodat het lijkt of de steen door onzichtbare handen wordt vastgehouden.

‘s-Gravendeelseweg Maasdam.

Geen informatie gevonden.

Raadhuislaan Mijnsheerenland.

Theo Verhoeff 1937. Opleiding Academie Beeldende Kunsten Rotterdam. Theo is begonnen met keramiek en aquarel. Hij werkte vervolgens met keramiek en glas wat uitmondde in aquarelleren met keramiek en glas. Dat wil zeggen smelten, buigen en plakken.

Het is voor Theo een must om te zoeken in het spanningsveld van het creatieve kunnen, om kracht en inhoud te geven aan “een stuk glas”.

Meisje met duif Kerkstraat Nieuw-Beijerland.

Aangeboden in 1980 door de Rabo bank Oud-Beijerland e.o. aan de inwoners van Nieuw-Beijerland ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan. (gemaakt door Henk Kuizenga)

Mavo Buttervliet Numansdorp

Een non-figuratief kunstwerk, dat de ruimte rond het oude Mavogebouw
en sporthal Cromstrijen vult en vorm geeft aan deze ruimte en zo beide gebouwen visueel bindt. Het beeld is gemaakt naar een ontwerp van Lon Pennock, beeldend kunstenaar en onthult op 13 november 1987.

20130528 Beatrix Cromstrijen

Beatrix, Koningin der Lagen Landen Buttervliet 1 Numansdorp (Gemeentehuis Cromstrijen)

Vervaardigd door Ingrid Rollema.
Met dit beeld heeft zij een uitspraak willen doen over het moderne koningschap in de negentiger jaren, gesitueerd in de “Lage Landen”. Meestal werkt zij met brons een archaïsch materiaal, waarmee zij de stand van zaken in de maatschappij wil bekritiseren. Zij heeft het koningschap verbeeld door het beeld letterlijk uit de klei te trekken. Vanuit de aarde wordt het langzamerhand een menselijke gestalte. Gedeeltelijk gehuld in de hermelijnen mantel met de gouden leeuwen. Het enige duidelijk realistische aan het beeld is het masker van de Koningin met haar kroon.

Sokkelproject Generaal Stafsingel (Philipsburg) Numansdorp

Het Sokkelproject bestaat uit drie kunstwerken. Ieder kunstwerk heeft een hoogte van één meter en zestig centimeter. Als locatie is de centraal gelegen waterpartij in de woonwijk. Zowel voor de markering van de waterpartij, met de er omheen liggende promenada, als de strak opgezette woonwijk, komt het lint van zuilen goed tot zijn recht. De kunstenaars van het project zijn Hans Mes uit Groningen, Mieke van den Hoeven uit Utrecht en E. Pietersen uit Arnhem.

Kunstwerk 1: Monsterverbond
Het beeld van Hans Mes, genaamd ‘Monsterverbond’ is een beeld over de
eigenzinnigheid, dat refereert aan de onderlinge verbondenheid van het buitenissige. Twee monsters, die elkaar vasthouden zonder elkaar aan te kijken. Het beeld verwoordt een overeenkomst dat door zijn absurditeit sterk en veelomvattend is. Het is een monsterverbond in tweevoud. In letterlijke en figuurlijke zin.

Kunstwerk 2
Mieke van den Hoeven heeft de relatie tussen water en land genomen als
uitgangspunt bij haar ontwerp voor een kunstwerk. De watermolens zoals er in de
Hoeksche Waard nog een aantal staat, vormen mede een aanleiding voor het
ontwerp. Als basis wordt een fragment van een dia gebruikt van bomen die
weerspiegeld worden in het water. De foto’s die in het werk aanwezig zijn, zijn
ontstaan door met de camera de omgeving af te tasten terwijl de foto wordt gemaakt. Deze ‘bewogen’ foto’s versterken de suggestie van de beweging.

Kunstwerk 3
De heer E. Pietersen heeft de volgende verklaring van zijn beeld. De nieuwe wijk met zijn nieuwe bewoners hebben een eigen totem nodig waardoor ze eigen kunnen worden met hun nieuwe omgeving. De drie delen van de wijk komen terug in de drie vormen in de totempaal. Om het karakter van de jonge wijk te benadrukken is het beeld levendig en vrolijk als in een circus. Uitgangspunt van de tweedelige sokkel is een massieve ronde basis met daaroverheen geschoven een metalen huls. De afmetingen van de sokkel zijn 56 centimeter doorsnee en 95 centimeter hoog.

Korte Boomweg Numansdorp.

Het bronzen beeld is een voorstelling van een vrouw met een kind op de arm die achter een man met kind op zijn rug door het opkomende water waadt. Het echtpaar heeft het enige dat voor hen van waarde is bij zich: hun kinderen. De man gaat voorop en geeft daarmee een veilige weg voor de vrouw met de baby aan. Achter elkaar lopen zij naar de Schuringsedijk, zoals in 1953 ook de overlevenden van de ramp de tocht naar de dijk maakten.

Aan de achterzijde staat de laatste twee regels van Hendrik Marsmans gedicht Denkend aan Holland.
(gemaakt door C.J.H. (Karin) Beek (Amsterdam 1948))

Numansdorp Rietstengels

Rietstengels vijver aan Pauwstraat/Kwartelstraat, Numansdorp

Het Kunstwerk is gemaakt naar een ontwerp van Eugenie Stinis,
Beeldend kunstenaar en onthuld op 19 september 1998. De hoogte van het beeld is ongeveer drie meter en de doorsnede van de stengels is ongeveer vijf tot zes centimeter. Het materiaal is van brons en waterbestendig. Dit kunstwerk heeft een relatie met de omgeving waarin het is geplaatst.

A29  Rijksweg (Haringvlietbrug) Numansdorp

Beeld van basaltblokken.

Opschriften: Gesigneerd: monogram “NO” en aan het zijkant het jaartal 1964. Gemaakt door Nicolaas H. (Nico) Onkenhout (Amsterdam 1918-Amsterdam 1989) beeldhouwer, medailleur.

Het gedenkteken bestaande uit twee figuren die elkaar de hand reiken: uitbeeldend de arbeid en het intellect, en tevens symbool van de overbrugging van twee eilanden. Het monument is op 11 oktober 1967 onthuld door burgemeester Van der Horst van Oostflakkee. De Haringvlietbrug is in 1964 geopend.

Oud-Beijerland

20130116 Beijerse Hof Oud-BeijerlandBeijerse Hof Oud-Beijerland

Zeemeermin met vis.
Maker onbekend

Bierkade Oud-Beijerland.

Bronzen beeld van een hand die op beschermende wijze een davidster vasthoudt, geplaatst op een voetstuk van keien.
Opschriften:
om te verbinden
wiens hart is gebroken
לתבש לןשבדי לב
Jesaja 61.1.
[Davidsster]

Kinderen op fiets Frans Halsstraat (schoolplein Willibrordusschool)

Houten beeld van twee kinderen op een fiets. Het beeld staat op de speelplaats van de Willibrordusschool.

Indië-monument Mariniersweg Oud-Beijerland.

Keramische wereldbol met een kaart van Indonesië, aangebracht in een gedenksteen van natuursteen waarin witte gedenkplaten zijn ingemetseld. De gedenkplaten vermelden de namen, geboorte- en sterfdata en sterfplaatsen van acht gesneuvelde militairen.

Opschriften
Rondom de wereldbol:
muntjoa – pelemsewoe – sebandoeng – semarang – manisrengo – kediri – karangendah – makassar

De namen van de acht slachtoffers luiden: Simon Goudswaard; Arie Willem Lips; Marinus Oosterom; Neeltje Schipper; Jacob Stolk; Jan Arie Vermaas; Willem van Vliet; Pieter Johan Wallin. (gemaakt door Ingrid Kruit (Rotterdam 1943)).

Zittende vrouw met hond in tas Marktplein Oud-Beijerland.

Bronzen beeld, zittend op voetstuk van vierkante natuurstenen blokken. Zittende vrouw met hond in tas. (gemaakt door Hendrik (Henk) Kuizenga (Warffum 1933))

Wuivend riet N217 Oud-Beijerland.

Het kunstwerk dateert van 1990. Roel Teeuwen maakte het in opdracht van de gemeente Oud-Beijerland. Onder het motto Groei in Beweging maakt de kunstenaar uit Alblasserdam achttien stengels van aluminium en fiberglas. Ze hebben onderaan een doorsnede van zestien centimeter. Bovenaan is de doorsnee een centimeter. De stengels markeren de ingang naar het bedrijventerrein De Bosschen. Oud-Beijerland in- of uitrijden via de N217 was van 1990 tot 2005 niet mogelijk zonder de stengels te zien.

Het Kompas Oostkade Oud-Beijerland.

Polderlandschap Zoomwijcklaan Oud-Beijerland

Bronzen sculptuur van een polderlandschap: Het vlakke land word weergegeven door de sokkel, daarop een knotwilg, vliegende eend, schuur, laaghangende wolk, rietkraag en water.Gemaakt door Hans Kuyper (Voorburg 1955), beeldhouwer te Delft.

Verpleegster en bejaarde Voorstraat Piershil.

Voor verzorgingshuis Heemzicht. Bronzen beeld op voetstuk van vierkante natuurstenen blokken voorstellende een verpleegster en een bejaarde (gemaakt door Henk Kuizenga).

Nooit weer Kerkstraat Strijen.

Watersnoodmonument Kerkstraat Strijen (begraafplaats).

Johan H. van Zweden (Winschoten 1896-Arnhem 1975), beeldhouwer, schilder en tekenaar

Nevelpaarden Nieuwestraat / Leeuwerikstraat Strijen.

Bronzen beeld van zeven paarden op een metalen paal. Kunstenaar Eric Claus (Haarlem 1936), beeldhouwer.

In 1990 verkregen uit een legaat van een inwoonster. Dit beeld past uitstekend in het dorp. Wanneer de nevel laag over de weilanden hangt dan zie je de benen van het vee niet en lijkt het alsof ze op de mist drijven.

De toenmalige burgemeester Mr S.W. van Schaijck heeft zich enorm beijverd om de twee bronzen beelden van Claus in Strijen te verkrijgen.

Schapen Molenstraat Strijen.

Acht schapen op een voetstuk. (gemaakt door Catharina F. (Tineke) Bot (Hilversum 1945))

Haan Breestraat (kerkplein) Westmaas.

Bronzen haan op een muur van keien.Hendrik (Henk) Kuizenga (Warffum 1933), keramist, beeldhouwer te Ooltgensplaat. Vervaardigd in opdracht van Comité 550 jaar Westmaas. Naar aanleiding van een verhaal over een haan uit Pastorie van Mastland van Ds. van Koetsveld.

Gravin Sabinastraat (winkelplein De Hitsert) Zuid-Beijerland.

Bronzen beeld van vrouw in klederdracht met boodschappentas en een kind aan haar hand, op voetstuk van vierkante natuurstenen blokken. (gemaakt door Eugenie N.M.B. Stinis-Degenaar (Rotterdam 1951))

Buurtschappen:

Eén vergeten? Stuur een e-mail.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s