Water

Dit is een best omvangrijke klus, het opzoeken, beschrijven en op de foto zetten van de locatie. De pagina groeit, maar wel langzaam. Aanvullingen en/of verbeteringen zijn welkom.

Bij de plaatsnamen staan eén of meerdere namen van allerlei soorten watertjes, kreken, sloten, e.d. Er is zoveel mogelijk geprobeerd een duidelijk plaatsomschrijving te geven.

Verloren Diep Numansdorp

Verloren Diep Numansdorp

Dorpen

Voor zover bekend heeft deze plaats geen vermeldenswaardige wateren.

Binnenspui
Ten noorden van de Molendijk ter hoogte van de haven.

Sandee
Beginnend bij het Costa del Spui (aan het Spui) richting de Haven. Daarna in zuidelijke richting tussen de Langeweg en Zuidoordseweg.

Voor zover bekend heeft deze plaats geen vermeldenswaardige wateren, behalve de Bouquette Kreek en de Dordtse Kil.

Boezem- en Molenvliet
Gelegen tussen de Gorzenweg en de Langeweg.

Kreek
Begint ten noorden van Heinenoord (vanuit de Oude Maas) en gaat in zuidelijke richting onder de provincialeweg N217 door tot aan de Kreekkade.

Hooge Vliet

Tussen de Binnenbedijkte Maas vanaf de Zwanegatsedijk dwars door de Anthoniepolder in oostelijke richting van de molen aan de Polderdijk.

Kreek

Vanaf de Boezem (Laan van Heemstede) in Puttershoek in de zuidelijke richting evenwijdig aan de Hoeksedijk en eindigend bij de ‘s-Gravendeelseweg in Maasdam.

Oostvliet

Gelegen tussen de Tweede Kruisweg, de Kromme Ellebooog, van noord naar zuid onder de N217 door (Natuurreservaat Middelvliet) en ten oosten van de Schuilingervliet.

Westvliet

Gelegen tussen de Tweede Kruisweg, de Kromme Ellebooog, van noord naar zuid onder de N217 door (Natuurreservaat Middelvliet) en ten westen van de Schuilingervliet.

Nieuw-Beijerlandsche Kreek
Oostelijk van Nieuw-Beijerland tussen de Langeweg en de Kreekkant. De Nieuw-Beijerlandse kreek begint bij de haven van Nieuw-Beijerland en gaat daar met een sluis onder de dijk door. Hij loopt dan langs de Damsteeg , achter de Doelwijck en van Wassenhovenstraat langs, om bij het bruggetje van de Wilhelminastraat/Dorpsweg achter de voetbal (parallel aan de Kreekkant) verder te gaan in de richting van de Langeweg.

Binnenhaven

Beginnend achter het Schippershuis en loopt in noordelijke richting evenwijdig aan de Voorstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat tot aan de Middelsluissedijk.

Oudediep

Begint aan de Middelsluissedijk-westzijde ter hoogte woonwagencentrum en passeert in oostelijke richting de A29, de Volgerlandseweg, de Rijksstraatweg, West Biesakkerweg om bij de Oost Middelweg op het Verloren Diep aan te sluiten.

Schuringsehaven

Vanaf het Hollands Diep in noordelijke richting naar de Schuringsedijk.

Verlorendiep

Aansluitend op de Schuringsehaven aan de Schuringsedijk in noordelijke richting en buigt bij de Oost Middelweg af naar het westen. Kruist de 2de Dwarsweg en loopt parallel aan de Middelweg tot aan de Binnenhaven bij de burgemeester Henrylaan.

Hitsersche- of Vuile Gat

Rivierdeel ten noorden van Tiengemeten tussen het Haringvliet ingeklemd.

20130814 Vuile Gat

Scheermansvliet

Begint tussen de school en de begraafplaats aan de Koninginneweg en gaat in kaarsrechte lijn evenwijdig aan de Ranonkelstraat naar het oosten om te eindigen bij de Oud-Beijerlandse Kreek. Vroeger ook de Schillemansvliet genoemd.

Oud-Beijerlandse Kreek

Noordelijk beginnend bij de Ranonkelstraat en in zuidelijke richting onder de Kwakseweg N217 door. Passeerd de 1ste Kruisweg, de 2de Kruisweg, bereikt de A29 Hoge lus en buigt af richting westelijk richting Langeweg. Verder westelijk eindigt deze bij het Vuurbaken.

Dromkreek
Te vinden in de buurt van de Dromweg en ten oosten van Piershil.

Klaasgat

Vanaf het Piershilse Gat oostelijk onder de Sluisjesdijk door om in noordelijke richting onder het Buitemom naar de Voorstraat te gaan.

Oud-Piershilse Wetering
Ten noorden van de Oud-Piershilseweg van uit Piershil (Voorstraat) Onder het Buitenom door tot aan de Oosthoek.

Piershilse Gat

Vanaf het Spui bij de Spuiweg in zuidelijke richting achter de ijsbaan onder de Steegjesdijk door. Vervolgens sluiten aan het Klaasgat, Pinksterhaventje en eindigt dan in de West Binnenhaven.

Boezem

Ten zuiden van de Molendijk, het Schouteneinde en gaat over in de Kreek en de Schuilingervliet.

Boezemvliet

Beginnend bij de haven van Puttershoek in zuid/westelijke richting naar Maasdam om aan te sluiten op de Binnenmaas.

Lorregat
Ten noordoosten van Puttershoek en aangesloten op de Oude Maas en het Zuiddiep.

Schuilingervliet

Gelegen tussen het Verloren Wegje, de Kromme Ellebooog, van noord naar zuid onder de N217 door (Natuurreservaat Middelvliet).

Zuiddiep
Ten noordoosten van Puttershoek en aangesloten op de Oude Maas en het Lorregat.

Keen
Bereikbaar vanaf de Nieuwestraat in Strijen en gelegen achter het bejaardentehuis De Hoge Weide en naast de voormalige vlasroterij.

Klein Kooidiep

Tenzuiden van de Kromme Elleboog Puttershoek, de Broekseweg en de Morricaanseweg kruisen om bij de Strijensedijk te eindigen.

Nieuwe Haven

Evenwijdig aan de Schelpweg en langs de Kooilandsedijk en Sasseweg richting Strijensas. Buigt voor de Wildervangseweg af naar het westen richting de Schenkeldijk om aan te sluiten op het Groote Loo.

Groote Loo

Kleine Loo

Meer

Nieuwe Haven

Voor zover bekend heeft deze plaats geen vermeldenswaardige wateren, maar ligt wel tegen de Binnenmaas aan.

Borrekeen

Domineesvliet
Noordelijk van de Dorpsstraat vanaf de Oostbinnenhaven tot aan de Noord-Achterweg waar het dan Nieuwe Gat gaat heten.

Groote Gat

Oostbinnenhaven
Buitendijk/Hitsersche kade in noordelijke richting naar de bebouwde kom (Dorpsstraat) waar het Domineesvliet gaat heten.

Vissersvliet

Buurtschappen

Voor zover bekend heeft deze plaats geen vermeldenswaardige wateren.

Voor zover bekend heeft deze plaats geen vermeldenswaardige wateren.

Voor zover bekend heeft deze plaats geen vermeldenswaardige wateren.

Voor zover bekend heeft deze plaats geen vermeldenswaardige wateren.

Het Hitsersche of Vuile Gat

West-Binnenhaven
Vanaf  het Hitsersche of Vuile Gat in noordelijke richting onder de Lange Eendrachtsweg door tot aan het Piershilse Gat / Groote Gat.

Voor zover bekend heeft deze plaats geen vermeldenswaardige wateren.

De Kreek
Noordelijk beginnend bij de Lagedijk (’t Rauwe Gat) naar het westen haaks op de Platte Schenkel en de Melkweg. Dan in zuidelijke richting naar de Schenkeldijk (foto) om bij de Noord Kavelsedijk te eindigen. De foto hieronder is op de Schenkeldijk genomen.

Schenkeldijk De Kreek

Monnikengat
Ten oosten van Schenkeldijk in de richting Lappersgat.

Voor zover bekend heeft deze plaats geen vermeldenswaardige wateren.

20130608 De Wacht 't Rauwe Gat

Wiel ’t Rauwe Gat
Het wiel is een restant van een dijkdoorbraak in de Lagedijk.  De resterende waterpartij is tegenwoordig een fraaie, open plas met flauwe oevers , lichte
rietgroei en aan de noordzijde een rij knotwilgen.

Gehuchten

  • Kuipersveer

Eén vergeten? Stuur een e-mail.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s