Overige objecten

Ook in de Hoeksche Waard vind je objecten waarvan de (eerdere) bestemming je niet bekend is.  Hieronder een bloemlezing.

Dorpen

Begraafplaats
Een middeleeuwse kerkhof van het oude dorp Weede, dat verdwenen is. Een bosje tussen de Kilttunnelweg en De Havelaar is een restant van het kerkhof.

20130524 DrvdBijlplein 's-Gravendeel

Woning Doktershuis
Het fraaie Doktershuis (Dr. van der Bijlplein 5) met onderliggend gemetseld sluisje is zeer lange tijd een belangrijk centrum geweest in ‘s-Gravendeel. Tijdens de watersnoodramp was het gebouw het centrum van de hulpverlening. Het doktershuis heeft een oude gevelsteen als herinnering aan de ramp. Waarschijnlijk is het huis tevens een oude redoute.

's-Gravendeel Haven

Havenkanaal
De haven van ‘s-Gravendeel liep tot 1963 tot aan het doktershuis, waar d.m.v. een sluisje de Bouquetkreek bereikbaar was. Het havenkanaal is volledig gedempt, maar de omliggende dijk- en straatnamen herinneren aan de oude haven.

Heinenoord Dorpsstraat

Heinenoord Dorpsstraat

Travalje
Voor de voormalige hoefsmid staat een travalle, waarop paarden werden beslagen. De travalje staat verscholen tussen andere voorwerpen, maar nog wel
compleet. De travalje is gemaakt van ijzeren ronde buizen.

20130524 Molenaarspad Heinenoord

Molenaarspad
Het molenaarspad is een overblijfsel van de boezemkade, pad werd alleen door molenaar gebruikt om bij zijn molen te komen. die ten zuiden van het pad
ligt, te komen. Het onverharde pad maakt een slinger door de akkers en is deels beplant met knotwilgen, waardoor de landschappelijke waarde zeer hoog is.

Café Platte Reedijk Reedijk 21

Café Platte Reedijk
Reedijk 21

RTM station Station Reedijk
In het restaurant ‘Platte Reedijk’  was het agentschap van de RTM gevestigd. Voor het agentschapsgebouw liep het tracé en was halte ‘Reedijk’.

Newland Rijksstraatweg 30 Klaaswaal

Newland Rijksstraatweg 30 Klaaswaal

RTM Tracé Halte Koster
De voormalige RTM tramhalte met café en buurtschap is omgevormd tot restaurant „Newland‟.

20130524 Ritselaarsdijk Maasdam

Electriciteitspaal
Een tweetal paalrestanten van het bovengrondse electriciteitsnet, langs de sloot aan de Ritselaarsdijk. De palen zijn op een hoogte van twee meter afgezaagd.
Aan de palen zit de electrokast, waarin oorspronkelijke de schakelingen zaten.

't Wissel Rijksstraatweg 57

’t Wissel Rijksstraatweg 57

RTM Tracé
Naast het emplacement gelegen café dat nu ”t Wissel’ heet was een RTM-agentschap gevestigd.

20130525 RTM brug Numansdorp

RTM Brug
De landhoofden van de voetgangersbrug zijn restanten van de trambrug en zijn te vinden tussen de Zomp en het Flohilplein.

20130525 Veerweg Numansdorp

RTM Tracé
Op de fundering van tramremise is in 1956 een RTM busgarage gebouwd. Tegenwoordig als bedrijfsruimte gebruik. Garagedeuren nog in RTM-patroon.

20130524 Schouteneinde Puttershoek

Coupure
Betonnen waterkerende muur met coupures voor afsluiting met houten vloedplanken voor enkele gebouwen op het Schouteneinde. De waterkerende muur staat enkele decimeters voor de gevel.

20130524 Laan van Heemstede Puttershoek

Duiker
Een gemetsdelde duiker met ronde toog in de Maasdamsedijk. Aan de oostzijde hangt een schot met houten vloedplanken om het verbindingskanaaltje af te
sluiten.

20130525 Haven Puttershoek

Monument
Op talud van de dijk zijn twee grote plaquettes aangebracht op de plaats van een oude schutsluis, die hier 5 eeuwen heeft gestaan en in 1969 is verwijderd.
Op de ene plaquette staat dat de laatste stenen sluis is gesticht in 1846 en de andere dat de sluis in 1913 is hersteld en dat in 1969 de sluis is gesloopt.

Puttershoek tram brug 3

RTM brug
De RTM brug ligt over een slootje, net voor de grote RTM brug, die over de Boezemvliet ligt. De gemetselde landhoofden met afgeronde kanten zijn kenmerkende RTM-bouwwerken. De brug wordt nu gebruikt als voetgangersbrug.

RTM Station Puttershoek

RTM Tracé Station Puttershoek
Het RTM station van Puttershoek lag op geruime afstand van het dorp. Het voormalige stationsgebouw lag langs de toegangsweg vanaf de Hoeksedijk en
schuin ten opzichte van het spoor. In het stationsgebouw was ook het agentschap gevestigd. Het is nu verbouwd tot woning, heeft ander gevels gekregen, maar is nog wel als het voormalig station Puttershoek herkenbaar.

Spruitenbrug
Om de spuiten in het drassige land te kunnen vervoeren hadden boeren een rails aangelegd, waarover een wagonnetje kon rijden. Om de vliet over te kunnen werd een spruitenbruggetje gemaakt. Deze spruitenbrug lag lange tijd te verroesten langs de vliet maar is i.h.k.v. het Argusvlinder-plan opgeknapt als
wandelbrug.  De metalen constructie ligt aan één zijde op een gemetselde bruggenhoofd. Voor de brug ligt een onderstel van een oud wagonnetje.

Strijen Oudendijk

Electriciteitspaal
Één van de weinige restanten van het bovengrondse electriciteitsnet. De paal aan de Oudendijk is op een hoogte van twee meter afgezaagd. Aan de westzijde zit
de electrciteitskast met bedrading. De paal en de kast zijn beiden van hout en staan in een weide aan de dijk.

20140320Strijen Hoekseweg 8 GaspitGaspit , Oudeland van Strijen
Achter het huis ligt een 100 jaar oude gaspit. Een 19 meter lange pijp haalt gasrijk water uit de veenlaag. De gas wordt van het water
gescheiden en opgevangen in de metalen ketel. Om de gaspit is een muurtje gemetseld.

09052009 Stoomgemaal Strijen (7)Gemaalrestant Oudeland Laag
Het voormalige scheprad gemaal ‘Oudeland Laag’ omgebouwd tot een vogelobservatiehut van SBB.

20150201 Strijen TweeroederHooiberg
De hooiberg van het model ‘tweeroeder’ aan de Weelsedijk is uniek in de Hoeksche Waard in tegenstelling tot de veel voorkomende ‘meerroedige hooiberg’. Het zadeldak kan met behulp van lieren omhoog getakeld worden, zodat er hooi en strobalen gestapeld konden worden. De hooiberg bestaat uit twee ijzeren roeden en een zadeldak van ijzeren golfplaten.

Strijen Jaagpad paalPaal „Jaagpad‟
Langs het havenkanaal lag een jaagpad, waarover paarden de boten voort trokken. Een klein deel is nog zichtbaar en tevens zo genoemd. Aan het eind van de kade staat een gietijzeren paal, de tussen  ca. 1847 en 1895 gemaakt is door IJzergieterij De Prins van Oranje. De paal werd gebruikt om paarden aan vast te maken.

Eetcafé 't TramhuysRTM station Strijen
Aan de Achterstaat staat het voormalig tramstation van  Strijen dat omgebouwd is tot Restaurant ‘ ’t Tramhuis’.

RTM Strijen Trambaan rails

RTM Tracé
Een herinnering aan de RTM , bestaande uit een aantal bielzen en een viertal spoorstaven recht omhoog staand, ligt op de rotonde. De weg is toepasselijk
‘Trambaan’ genoemd.

Strijen Boompjesstraat Sluis

Sluis
Het historische havenkanaal van Strijen eindigt bij het middeleeuwse sluisje aan de Kerkstraat.  De fraaie sluis heeft gemetselde kades en een ronde toog met
een sluitsteen, waarop een onleesbare inscriptie staat. De houten sluisdeuren liggen onder de sluis en zijn duidelijk zichtbaar.

20130525 Strijen woonheuvel

Woonheuvel  Buitendijk
Een door mensen opgeworpen heuvel (terp) voor het droog opslaan van griendhout en riet. De terp is nu in gebruik als erf. De terp is deels afgegraven om ruimte te maken voor een woonhuis.  De omvangrijke terp is duidelijk zichtbaar.

20130525 Veerhuis Strijensas

Veerhuis
Het veerhuis aan de Buitendijk, naast de schutsluis van Strijensas. Het veerhuis diende voor het veer dat in de haven lag. Het veer was tot 1820 een belangrijke
verbinding met Noord-Brabant.

Westmaas Voorstraat

Westmaas Voorstraat

Travalje
Voor de voormalige smederij in Westmaas staat een travalje (hoefstal), waar paarden beslagen konden worden. De travalje is geheel van ijzer gemaakt. Ik heb er in de Hoeksche Waard vier kunnen vinden >>.

Buurtschappen

20130609 RTM halte Boonsweg

RTM station Blaaksche Dijk
Vanaf de Barendrechtse Brug liep het RTM tracé langs dit stationskoffiehuis, dat vanaf 1957 als busstation gebruikt werd. Het station is tegenwoordig in gebruik als woning.

20130525 Bommelskousedijk Klaaswaal roterij

Vlasroterij , Oude Sluis
Een van de nog aanwezige vlasserijen met ronde hoge schoorsteen, ligt op het kruispunt van Bommelskousedijk en Schenkeldijk. Naast de schoorsteen staan twee bijbehorende gemetselde gebouwtjes voor de verwerking van linnen.

De andere vlasroterijen >>

Hoeve café Den Boer Stougjesdijk 289

Hoeve café Den Boer Stougjesdijk 289

RTM station Krooswijk, Stougjesdijk
Het café Krooswijk is een voormalig RTM-station. Net voor het station ligt een duiker in de sloot, waarover de tram ging en een scherpe bocht maakte de
Stougjesdijk.  Het station is in oorspronkelijke staat.

  • Mariapolder

20130524 Aardappelloods Mariapolder

Agrarische gebouwen

In de Mariapolder langgerekt boogvormig bakstenen bouwwerk uit 1947. Het unieke gebouw diende voor het bewaren van consumptieaardappelen met
verwarming door koolstook.. De constructie bestaat uit een houten geraamte met een betonnen buitenlaag.  Een vijftal gemetselde ventilatiegaten dienden om het drogen te versnellen.

Korps Luchtwacht DienstKazemat met luchtwachttoren , Mariapolder
Een raatbouwtoren van 5 meter hoog op een grote kazemat uit 1937 aan de Buitendijk van de Mariapolder te Strijensas. De toren is later in 1950 op de kazemat gebouwd in het kader van de Koude Oorlog. Het bestaat uit betonnen panelen en een betonnen traphuis. Het object is een gemeentelijk monument.

20130111 Vlasroterij 2de Kruisweg Mookhoek

Vlasroterij

Een grote vlasroterij met gemetselde schoorsteen en 9
betonnen (root) bakken, waarin het vlasproduct
gekookt werd. De roterij is niet meer ingebruik en staat
leeg. Naast de roterij staan verschillende schuurtjes.

20130626 Kruithuis Schenkeldijk

Militair object ’t Kruithuis Melkweg Schenkeldijk
In het schuurtje werd munitie opgeslagen bedoeld voor de bevoorrading van de kazematten. Het schuurtje is door het Nederlandse leger gebouwd voor de 2de
wereldoorlog. Er zijn geen verstevigingen zichtbaar. Het is een bakstenen schuur met houten deuren, rood wit geverfd zijn. Het is onbekend of de kleurkeuze ook
historisch is.

20130525 Aardappelloods ABH

De Stenen Hut, Schuring
Ten westen van de Schuringse kade staat een langgerekt boogvormig bakstenen bouwwerk uit 1947. Het unieke gebouw diende voor het bewaren van consumptieaardappelen met verwarming door koolstook. De constructie bestaat uit een houten geraamte met een betonnen buitenlaag. Een zestal gemetselde ventilatiegaten dienden om het drogen te versnellen.

De Wacht Baken

Baken
Op de buitendijk staat een restant van de oorspronkelijke baken, dat als hulpmiddel voor de scheepvaart diende. Het restant bestaat uit een betonnen paal van ruim 6 meter hoog, met bevestigingsgaten aan de bovenkant waar de lamp voorheen zat.

Gehucht De Hoogen Toren
Mogelijk stond hier in het kader van de verdedegingslinie in de Tachtigjarige Oorlog een uitkijkpost. Deze uitkijkpost stond in verbinding met de
in Schenkeldijk gelegen redoute door middel van de Lagedijk. Deze plek wordt nog immer ‘De Hooge Toren’ genoemd.

Schietveld Schutterswei
De militairen die behoorden bij het tolhuis ‘Oude Wacht’ oefenden hier hun schietvaardigheden.  Aan de buitendzijde van de dijk ligt een langgerekte
strook grasland, dat als schietveld diende.

Sluis
Een fraaie spuisluis, die al lang geleden haar functie verloren, zat in de dijk die op de Hogedijk aansloot. De dijk is verdwenen, maar de sluis is nog. De fraaie sluis is geheel gemetseld en versterkt met beton. De sluis ligt droog en daardoor is de fraaie ronde toog met sluitsteen en houten deuren goed zichtbaar.

20130608 De Wacht 't Rauwe Gat

Wiel ’t Rauwe Gat
Het wiel is een restant van een dijkdoorbraak in de Lagedijk.  De resterende waterpartij is tegenwoordig een fraaie, open plas met flauwe oevers , lichte
rietgroei en aan de noordzijde een rij knotwilgen.

Gehuchten

  • Kuipersveer

Kuipersveer haven

Haven Kuipersveer
Het buitendijks liggend haventje in Kuipersveer staat in verbinding met de Molenvliet d.m.v. het moderne gemaal ‘Kuipersveer’.  Aan beide kanten van het water zit een verharde (betonnen) kade. Aan de westzijde zit een betonnen sluisje met een afsluiter om het water in de westelijke gelegen polder te ontsluiten.

Eén vergeten? Stuur een e-mail.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s