Geschiedenis van Maasdam

Het dorp Maasdam ligt vrijwel geheel ten zuiden en ten oosten van de Binnenmaas. De Binnenmaas, die vroeger een verlenging van de Oude Maas was, verlandde en werd hier afgedamd. Aangenomen wordt dat deze dam omstreeks 1270 is gelegd. De plaatsnaam Maasdam is dus logisch te verklaren.

In het begin van de dertiende eeuw werd dicht bij de plaats waar nu de weg de Kromme Elleboog loopt een groot kasteel gebouwd. De fundamenten van dit kasteel werden in 1957 ontdekt. De muren die nu nog overeind staan, zijn anderhalve meter dik en 1.70 meter hoog. Waarschijnlijk gaat het om het grootste kasteel uit het begin van de dertiende eeuw in Nederland. De noord- en zuidmuur staan ruim vijftig meter uit elkaar. Het gaat dus niet om zomaar een versterkte hoeve. Jaren is gedacht dat de resten van het kasteel Duyvestein waren. Uit recent onderzoek is gebleken dat het kasteel vermoedelijk de Heren van Weede toebehoorde. Het ambacht Weede is tijdens de St. Elisabethsvloed in de golven verdwenen.

In een stuk uit 1397 was er al sprake van het leen Maasdam. In hetzelfde jaar kreeg Herman Vinck, bewaker van de sluizen in de maasdam, het recht om dat buitenland te bedijken en dat is toen ook gebeurd.

Maasdam en het nabijgelegen Poelwijk verdronken beide in de St. Elisabethsvloed. Maasdam herrees, Poelwijk niet meer. Het ambacht Poelwijck, dat na de Elisabethsvloed bijna geheel uit verdronken land bestond, is tenslotte in het ambacht Maasdam opgegaan. In 1426 gaf Philips van Bourgondië door middel van een gunstbrief aan de eerste ambachtsheer, Jan Nemery, toestemming Maasdam te laten herrijzen door een omkading. Maasdam herrees in 1427, een jaar later dus. Het ambacht bleef tot 1497 van de familie Nemery en na in vele verschillende handen te zijn overgegaan, kwam het in 1700 in bezit van Charles Philippe van Dorp. Door het huwelijk van zijn dochter, de ambachtsvrouwe Anna Maria Elisabeth van Dorp kwam Maasdam in handen van de familie Van der Duyn. De familie noemde zich later Van der Duyn van Maasdam.

In 1989 werden langs de Binnenmaas, ten westen van Maasdam, de resten ontdekt van een stenen gebouw uit de Middeleeuwen, dat direct aan een aanlegplaats gelegen moet hebben. Het gebouw, dat verschillende verdiepingen had, was waarschijnlijk geen boerderij. Het zal een bijzondere funktie hebben gehad in relatie met de Binnenmaas. Vermoed wordt dat het gebouw een herberg annex veerhuis was. Er zijn hier namelijk bij opgravingen zoveel aardewerkscherven gevonden, dat het niet om een gewoon huis kon gaan.

Oorspronkelijk waren in Maasdam, net als in Puttershoek, het dorpsbestuur en het polderbestuur één geheel. De dorps- en polderbesturen werden door de ambachtsheer uit de ingezetenen gekozen en hielden bij afwezigheid van een raadhuis lange tijd hun vergaderingen in de herberg de Zwaan.

Bekende zaken in Maasdam:

  • korenmolen De Hoop aan de Gatsedijk;
  • poldermolen St. Anthonymolen aan de Polderdijk;
  • geboorteplaats van Kees Verkerk (28 oktober 1942), schaatser;
  • gemeentehuis Gemeente Binnenmaas.
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s