Herstel oevers Blanken Slikken op Tiengemeten

Rijkswaterstaat legt bij de Blanken Slikken op natuureiland Tiengemeten een nieuwe brede oever aan en herstelt de huidige oeververdediging. Eilandbeheerder Natuurmonumenten is blij dat dit project uitgevoerd wordt. Dankzij deze maatregelen wordt voorkomen dat delen van het natuurgebied verdwijnen in het Haringvlietwater en er ontstaat een slikgebied dat leefruimte biedt aan waterplanten, vissen en waterdiertjes.

Blanken Slikken ligt aan de zuidwestkant van natuureiland Tiengemeten. Het is een brede strook nooit ontgonnen gebied met getijdekreken dat sinds de afsluiting van het Haringvliet bestaat uit verruigd rietland, moeras en her en der kleine wilgen en vlierbosjes. De huidige vooroeververdediging, die tientallen jaren geleden is aangelegd, is helemaal verzakt.

Herstel

Astrid Withagen, coördinator beheer bij Natuurmonumenten, legt uit dat de rietoevers sterk hebben te lijden van de golfafslag van het Haringvlietwater: “Na de afsluiting van het Haringvliet in 1970 is er nog maar een klein beetje eb en vloed over. Dit veroorzaakt erosie in al onze buitendijkse gebieden in het Haringvliet. Hierdoor verdwijnen delen van natuurgebieden in het water. Herstel van de oeververdediging zorgt ervoor dat de oevers van de gebieden beschermd zijn tegen afkalving. Wij zijn blij dat er nu maatregelen genomen worden om de afkalving van de oever bij de Blanken Slikken te temperen en dat het gecombineerd wordt met een impuls voor de bestaande natuur van Tiengemeten.”

Perfect leefgebied

Langs de oever wordt ook extra grond aangebracht zodat er nieuwe oevers ontstaan. “Zo wordt het weer een interessant leefgebied voor planten en dieren“, vertelt Astrid. “Er ontstaat hiermee dynamische getijdenatuur en ondiepten, één van de waardevolle natuurtypen in het Haringvliet. Langs de oever is er straks volop ruimte voor planten die hier echt thuishoren zoals kattenstaart, riet, slijkgroen en blauwe waterereprijs. Door de overgangen van water naar land ontstaat er een geschikt leefgebied voor kleine waterdiertjes zoals slakken, bootsmannetjes en kokerjuffers. En die trekken op hun beurt weer vogels en vissen aan. Het ondiepe water met waterplanten is perfect voor allerlei vissen om te paaien. De droogvallende slikken zijn een tafeltje dekje voor bijvoorbeeld grutto’s en kemphanen. Ook de visarend houdt hier van.”

Blanken Slikken Tiengemeten

Beninger Slikken

Natuurmonumenten wil zo samen met Rijkswaterstaat en andere partners die bij dit project betrokken zijn, de beste voorwaarden scheppen voor de natuur die de bestaande natuur kan versterken en behouden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Martens en Van Oord en zullen naar verwachting in januari 2015 afgerond worden. Vorig jaar zijn soortgelijke werkzaamheden uitgevoerd aan de oever van de Beninger Slikken ten noordwesten van de Blanken Slikken. Dit natuurgebied is ook in beheer bij Natuurmonumenten. Al deze projecten worden uitgevoerd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW bindt alle Europese lidstaten aan het doel om in 2015 een goede waterkwaliteit te bereiken in alle oppervlaktewateren.

Meer info over Blanken Slikken via www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten en www.rws.nl/blankenslikken.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s